ppppp
Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
Rys 2: 2.jpg
Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
Rys 3: 3.jpg
Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
Rys 4: 6.jpg
Dom przy ulicy Partyzantów i Szerokiej
Rys 5: 7.jpg
Dom przy ulicy Partyzantów
Rys 6: 8.jpg
Dworek przy ul. Czerwonego Krzyża
Rys 7: 9.jpg
Dworek du Chateau
Rys 8: a1.jpg
Dworek du Chateau
Rys 9: a2.jpg
Dworek du Chateau
Rys 10: a3.jpg
Dworek du Chateau
Rys 11: a4.jpg
Dworek du Chateau
Rys 12: a5.jpg
Koszary
Rys 13: a6.jpg
Kościół p.w. św. Mikołaja
Rys 14: a7.jpg
Kościół p.w. św. Mikołaja
Rys 15: a8.jpg
Kościół p.w. św. St. Kostki od strony Huczwy
Rys 16: a9.jpg
Magistrat
Rys 17: b1.jpg
Panoram ulicy Narutowicza w kierunku pl. Wolności
Rys 18: b2.jpg
Panorama Hrubieszowa od strony kościoła św. St. Kostki
Rys 19: b3.jpg
Panorama ulicy Szerokiej
Rys 20: b4.jpg
Plac St. Staszica
Rys 21: b5.jpg
Plac Wolności
Rys 22: b6.jpg
Plac Wolności
Rys 23: b7.jpg
Plac Wolności
Rys 24: b8.jpg
Plac Wolności
Rys 25: b9.jpg
Przedwojenny dworzec kolejowy
Rys 26: c1.jpg
Siedziba Syndykatu Rolniczego
Rys 27: c2.jpg
Siedziba Syndykatu Rolniczego
Rys 28: c3.jpg
Stara plebania
Rys 29: c4.jpg
ul. Targowa
Rys 31: c6.jpg
stary Hrubieszów
Rys 43: d9.jpg
stary Hrubieszów
Rys 48: e5.jpg
stary Hrubieszów
Rys 53: f1.jpg
Zbieg ulic Prostej, Staszica i pl. Wolności
Rys 85: i6.jpg
Strona zachodnia Rynku
Rys 86: i7.jpg
Stary zajazd
Rys 88: i9.jpg
Sutki
Rys 90: j2.jpg
Sutki
Rys 91: j3.jpg
Sutki
Rys 92: j5.jpg
ul. 3 Maja 2
Rys 93: j6.jpg
ul. 3 Maja 3
Rys 94: j7.jpg
ul. Czerwonego Krzyża, budynek dawnego szpitala
Rys 95: j8.jpg
ul. Kilińskiego 2
Rys 96: j9.jpg
ul. Kilińskiego
Rys 97: k1.jpg
ul. Piłsudskiego 2
Rys 98: k2.jpg
ul. Piłsudskiego obecnie blok nr 51
Rys 99: k3.jpg
ul. Piłsudskiego
Rys 100: k4.jpg
ul. St. Staszica widok od strony kanału Huczwy
Rys 101: k5.jpg
ul. Szewska, widok ze skarpy przy kościele św. St. Kostki
Rys 102: k6.jpg
ulica St. Staszica
Rys 104: k8.jpg
Widok na stronę zachodnią Rynku
Rys 105: k9.jpg
Widok z ul. Czerwonego Krzyża w stronę ul. Staszica
Rys 106: l1.jpg
Widok z ulicy Prostej w kierunku cerkwi
Rys 107: l2.jpg
Zabudowania przy skrzyżowaniu ulicy Wodnej i Partyzantów
Rys 108: l3.jpg
Zabudowania przy ulicy B. Prusa
Rys 109: l4.jpg
Zabudowania przy ulicy Prostej
Rys 110: l5.jpg
Zabudowania przy ulicy Wodnej
Rys 111: l6.jpg
Zajazdy na tyłach Kozackiego Rogu