Podgląd wydruku wpisu
Drukuj wpis
Banknoty
Nr inw.
MH/N/
167
Rodzaj
banknotu
Marka polska
Przedmiot (oznaczenie przedmiotu) 190326
Kraj Polska
Czas powstania
(rok emisji)
23.08.1919 r.
Fotografia - przedniej strony banknotu
Opis - przedniej strony banknotu 1 marka polska. Z prawej wizerunek królowej Jadwigi, z lewej orzeł w koronie. Druk w kolorze czerwonym i brązowym - typografia.
Fotografia - odwrotnej strony banknotu
Opis - odwrotnej strony banknotu Na rewersie rysunek ornamentalny - kolorystyka jak na awersie - typografia.
Mennica Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa
Wymiary 12 cm x 7,5 cm
Panowanie