Podgląd wydruku wpisu
Drukuj wpis
Etnografia
Nazwa przedmiotu Flakon
Nr inw.
MH/E/
6
Autor Piotr Borys
Nazwa gwarowa Bukietnik
Materiał i technika wykonania glina, toczenie
Kraj Polska
Waga wysokość - 21 cm średnica podstawy - 8,5 cm średnica wylewu - 8,5 cm
Miejscowość Putnowice Górne
Gmina -
Powiat Hrubieszowski
Województwo Lubelskie
Czas powstania -
Opis
Flakon dzbanowaty, toczony na kole garncarskim, obustronnie glazurowany oprócz podstawy, wypalony na kolor czerwony. Podstawa flakonu jest nieco zgrubiona. Brzusiec słabo profilowany o największym wychyleniu w połowie wysokości naczynia. Szeroka szyjka stanowi 1/3 wysokości naczynia, krawędź wylewu wychylona na zewnątrz i uformowana w kształcie przypominającym kwadrat. Na przejściu brzuśca w szyjkę biegnie wokół kremowa linia ciągła, poniżej w odległości około 1,5 cm kremowe linie układają się w 8 kielichów łączących się ze sobą brzegami a środek ich zdobi kremowa kropka. Długość kielicha wynosi około 7 cm. Na wysokości 5 cm od podstawy wokół naczynia biegną 2 linie ryte tworzące szlaczek.
Fotografia