Opis rewersu

Centralnie moneta z orłem koronnym oraz napisem w otoku: MONETA*REGNI*POLONIE*1529*. Brzeg monety gładki, niżej linia tworząca okrąg (przypominająca orbitę). U góry na linii moneta koronna z orłem.

zamknij okno