OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2020 rok


MUZEUM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA w Hrubieszowie: Wykonanie robót budowlanych i remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. - etap IV położonego w Hrubieszowie.


IV etap remontu siedziby Muzeum im. ks. Stanisława Staszica polegał będzie na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w parterowej części budynku od strony południowej budynku centralnego, od strony wschodniej oficyny wschodniej i analogicznie od strony zachodnie oficyny zachodniej wg załączonego poniżej rysunku.

OGÓLNY ZAKRES PRAC - Skrzydła wewnętrzne i zewnętrzne wymienione zostaną na nowe, również wykonane z drewna. Skrzydła wewnętrzne szklone zestawem szklanym dwuszybowym, z zachowaniem istniejących zabytkowych okuć, wyposażone w uszczelki, wykonane zostaną z powtórzeniem istniejących profili i podziałów. Wymianie poddane zostaną także drewniane, zewnętrzną opaskę, mocowanych w licu elewacji przy części okien zewnętrznych. Po zakończeniu prac montażowych, przeprowadzone zostaną prace wykończeniowe, obróbka glifów i malowanie. Wymiana stolarki: 27 otworów okiennych i 3 otwory drzwiowe.

Inwestor: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie - instytucja kultury Powiatu Hrubieszowskiego. Zadanie pn. "Hrubieszów, Dworek Du Chateau z XVIII wieku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" dofinansowane zostało przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach prohramu Ochrona zabytków 2020.

Tremin realizacji: 30.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik 1 SIWZ - dokumentacja projektowo-rysunkowa

- Załącznik 2 SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik 3 SIWZ - Istotne postanowienia umowy

- Załącznik 4 SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

- Załącznik 5 SIWZ - Wykaz robót

- Załącznik 6 SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik 7 SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa

- Załącznik 8 SIWZ - Przedmiar robót


- 15.06.2020_Informacja z otwarcia ofert

- 24.06.2020_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi