WIOSKA GOTÓW w Masłomęczu
Wioska Gotów w Masłomęczu jest czynna dla zwiedzających od piątku do niedzieli w godzinach:

piątek: 9.00-17.00
sobota - niedziela: 10.00-18.00Zaczęło się ponad 40 lat temu. Garstka lubelskich archeologów w 1977 roku wysiadła z na przystanku PKS-u w Masłomęczu pod Hrubieszowem, rozpoczynając jednocześnie jeden z najważniejszych rozdziałów tej miejscowości w nowożytnej historii.

W 1978 roku podczas badań powierzchniowych, odkryto w Masłomęczu kompleks osadniczy z okresu rzymskiego. Jego centrum stanowiła rozległa osada o powierzchni ok. 12 hektarów. W latach 1978-1980 przebadano niewielką część tego obszaru, natrafiając na liczne obiekty archeologiczne o charakterze osadowym. Były wśród nich ślady po budowlach naziemnych, ziemiankach, półziemiankach, jamach gospodarczych oraz piecach. Natrafiono również na dużą liczbę tzw. ruchomych zabytków archeologicznych - tysiące fragmentów ceramiki, ciężarki do warsztatów tkackich, przęśliki gliniane, pionki do gry, szklane paciorki, fragmenty szklanych naczyń, ozdoby stroju, oraz kościane i żelazne przedmioty codziennego użytku. Niezwykle intersującym odkryciem były ślady drewnianej drogi biegnącej przez osadę.

Badania w Hrubieszowie Podgórzu prowadzone w latach 80-tych także dostarczyły wielu archeologicznych emocji i ważnych informacji o Gotach. Przebadano wówczas obszar o powierzchni około 2000 m2. Stwierdzono ślady pradziejowej zabudowy – konstrukcji naziemnych, jam pełniących funkcję piwniczek do przechowywanie żywności, bądź też po prostu śmietnisk. Podobnie częste jak na osadzie w Masłomęczu były pozostałości po glinianych piecach kopułkowych. Jednym z najważniejszych odkryć były relikty wielkiej chaty. To właśnie owe odkrycie stało się podstawą do próby odtworzenia tego obiektu na terenie Skansenu w Masłomęczu.

Skansen Wioska Gotów w Masłomęczu zarządzany będzie wspólnie przez Gminę Hrubieszów i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Adres:
Wioska Gotów w Masłomęczu
Masłomęcz 99, 22-500 Hrubieszów

Rezerwacje telefoniczne, zwiedzanie, warsztaty - tel. 600 890 922
Kontakt: mswg@wioska-gotow.pl

Skansen znajduje się przy trasie z Hrubieszowa do Mircza

Zwiedzanie: Wioska Gotów - zwiedzanie

Bilety wstępu:
4 zł/os. (ulgowy) ; 8 zł/os. (normalny)
Dzieci do 7 lat w zorganizowanych grupach przedszkolnych: 3 zł;
Dzieci do 7 lat oraz opiekunowie grup zorganizowanych – zwiedzanie z przewodnikiem - bezpłatne
Czas zwiedzania – ok. 1h

Zawieszono do odwołania: Dodatkowo po uprzednim umówieniu organizowane są 2-3h żywe lekcje historii dla grup zorganizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. W ich trakcie prowadzone są pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł, pokazy walk, prezentacja dawnej kuchni. Udostępniamy również miejsce ogniskowe.

Przy skansenie znajduje się parking


SKANSEN Wioska Gotów

– Organizatorem Wioski Gotów jest GMINA HRUBIESZÓW
- Opiekę merytoryczną sprawuje Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
- Warsztaty i pokazy dawnych rzemiosł przygotowuje Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów
- Patronat naukowy sprawuje Instytut Archeologii UMCS w Lublinie

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi