Konkursy plastyczne o tematyce świątecznej rozstrzygnięte!W ciągu ostatnich dni rozstrzygnięte zostały konkursy plastyczne o tematyce świątecznej, oraz wręczone zostały nagrody oraz wyróżnienia. Lista nagrodzonych poniżej.Na konkurs „PORTRET ŚW. MIKOŁAJA” wpłynęło 36 prac, przy udziale 36 przedszkolaków. W konkursie wzięło udział następujące szkoły i przedszkola:


- Punkt Przedszkolny przy Samorządowy Zespole Szkół w Mirczu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach
- Szkoła Podstawowa w Mienianach
- Szkoła Podstawowa w Nieledwi
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie


Prace podzielono na kategorie wiekowe:
3-latki – brak prac
4-latki – 5 prac
5-latki – 23 prace
6-latki – 8 prac

W dniu 1 grudnia br. Komisja dokonała oceny nadesłanych prac i postanowiła przyznać siedem równorzędnych nagród, które otrzymują:


W kategorii wiekowej 4-latki

- Maja Gil, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

W kategorii wiekowej 5-latki

- Magdalena Flis, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny, Maria Kloc
- Dominik Kuś, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny Maria Kloc
- Estera Pogorzelska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny, Aneta Kędzierawska
- Emilia Ostaszewska, Punkt Przedszkolny przy Samorządowym zespole Szkół w Mirczu, opiekun plastyczny Danuta doskocz

W kategorii wiekowej 6-latki

- Oliwia Sanek, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
- Zuzanna Korda, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 10 grudnia 2014 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 710 prac, przy udziale 672 uczniów. W konkursie wzięły następujące szkoły i ośrodki kulturalne:


- Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie
- Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie
- Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie
- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice
- Zespół Szkół w Strzyżowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach
- Szkoła Podstawowa w Kopyłowie
- Hrubieszowski Dom Kultury
- Publiczna Szkoła Podstawowa Szpikołosy
- Zespół Szkół w Werbkowicach
- Zespół Szkół w Horodle
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble
- Zespół Szkół w Sahryniu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu
- Szkoła Podstawowa w Mienianach
- Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu
- Świetlica Wiejska w Metelinie
- Szkoła Podstawowa w Nieledwi
- Szkoła Podstawowa w Kryłowie
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie
- Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III brało udział 351 uczniów, wpłynęło 361 prac, z klas IV-VI – 217 uczniów – 229 prace, z gimnazjów 95 uczniów- 111 prac. W przedziale z klas I-III szkół podstawowych I nagroda – Ewa Gis kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Kraszkiewicz

II nagroda – Karolina Zimon kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Dorota Wawrzyniuk
II nagroda – Hanna Kossowska kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Danuta Pirogowicz
II nagroda – Kamila Grzeszczuk kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Dorota Wawrzyniuk

III nagroda – Tomasz Koszerny kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Magdalena Płonkowska
III nagroda – Tomasz Kowalczuk kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jadwiga Hukowska
III nagroda – Nikola Smyk kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin

Prace wyróżnione:

- Martyna Tess kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Paulina Seweryn
- Julia Łobocka kl. I, Hrubieszowski Dom Kultury, opiekun plastyczny Andrzej Marut
- Greta Wójtowicz kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Agnieszka Handziuk
- Lena Kuśmierczyk kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Budzyńska
- Anna Brzózan kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu, opiekun plastyczny Małgorzata Gula
- Paulina Danilczuk kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
- Emilia Jarosz kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
- Arkadiusz Stanisławczuk kl. III. Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun publiczny Aneta Kędzierawska
- Michał Szumarek kl. II, Samorządowy Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu, opiekun plastyczny Urszula Szwajkowska
- Damian Grądzki kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Dorota Wawrzyniuk
- Oliwia Szewczuk kl. III, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz
- Kasia Kamieniec kl. III, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
- Marcel Pilarski kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
- Zuzanna Wiśniewska kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1, opiekun plastyczny Paulina Seweryn
- Zuzanna Block kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Kraszkiewicz
- Szymon Woś kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Sabina Kuryło
- Kamil Jaroszyński kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Magdalena Płonkowska
- Antoś Krzyżanowski kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jadwiga Hukowska
- Kacper Piotrowski, kl. III, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Justyna Jakubowska
- Iga Mielniczuk kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jolanta Podlewska

W przedziale z klas IV-VI szkół podstawowych:

I nagroda – Krzysztof Kidyba kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

II nagroda – Gabriela Jarosz kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
II nagroda – Agnieszka Pędzik kl. VI, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny, Danuta Butryn
II nagroda – Julia Bazan kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska

III nagroda – Gabriela Frąk kl. V, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach, opiekun plastyczny Agata Sałęga
III nagroda –Patrycja Szwaczkiewicz kl. V, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Agnieszka Ślażyńska
III nagroda – Wiktoria Koman kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

Prace wyróżnione:

- Marcin Bańkowski kl. VI, Zespół Szkół w Horodle, opiekun plastyczny Robert Jerzyna
- Maciek Romański kl. V, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
- Jakub Piróg kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
- Karolina Adamczuk kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
- Jurek Matrundola kl. VI, Zespół Szkół w Strzyżowie, opiekun plastyczny Barbara Wojtiuk
- Aleksandra Zinkiewicz kl. VI, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
- Izabela Leśniowska kl. VI, Zespół Szkół w Turkowicach, opiekun plastyczny Danuta Butryn
- Kinga Olucha kl. V, Zespół Szkół w Strzyżowie, opiekun plastyczny Barbara Wojtiuk
- Monika Palęga kl. VI, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn
- Martyna Hrycuniak kl. V, Zespól Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
- Łukasz Wiązanka kl. IV, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz
- Natalia Kozioł kl. IV, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz
- Kinga Bartuzi kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Agnieszka Ślażyńska
- Martyna Dobrzyńska kl. VI, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
- Ada Nowosad kl. V, Zespól Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

W przedziale gimnazja:

I nagroda – Adrian Kusy kl. III, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Duławska

II nagroda –Karolina Traczuk kl. II, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn
II nagroda – Łukasz Kondrat kl. III, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Duławska

III nagroda – Anita Prus kl. II, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn
III nagroda – Magdalena Magierka kl. I, Zespół Szkół w Horodle, opiekun plastyczny Robert Jerzyna

Prace wyróżnione:

- Agata Kusy kl. I, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Sylwia Studzińska
- Aleksandra Richter kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
- Katarzyna Tor kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
- Cezary Traczuk kl. III, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel
- Martyna Różańska kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
- Julia Bogucka kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
- Klaudia Semenowi cz kl. II, Zespół Szkół w Horodle, opiekun plastyczny Robert Jerzyna
- Agata Gnieciak kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
- Angelika Jastrzębska kl. II, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel
- Joanna Skowyra kl. I, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel
- Karolina Maciejewska kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
- Agata Ciołko kl. II, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel
- Paulina Malon kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
- Katarzyna Komendacka kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
- Kamil Maciuk kl. III, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2014 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.Kartkę która będzie reprezentowała Muzeum w okresie Świąt Bożego Narodzenia została wykonana przez Angelikę Jastrzębską z klasy II Zespołu Szkół w Werbkowicach, opiekunem plastycznym była Zdzisława Tracz Bordofeldodał: B.Bitner, dnia: 2014-12-18 09:32:24.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi