Pierwszy etap remontu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków zakończony!

Od wielu lat powracał temat konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu jednego z najważniejszych budynków Hrubieszowa, będącego jednocześnie rozpoznawalną wizytówką miasta i powiatu. Zabytkowy obiekt - Dwór du Chateau z końca XVIII wieku, dziś siedziba trzech instytucji – Muzeum im. ks. St. Staszica , Biblioteki Powiatowej im. prof. W. Zina oraz Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, w 2013 roku poddany został dokładnej inwentaryzacji celem opracowania planu remontu.

W wyniku oceny stanu zachowania obiektu, zdecydowano się podzielić to kosztowne zadanie na kilka kluczowych etapów. Pierwszym, najważniejszym dla zabezpieczenia budynku przed dalszymi zniszczeniami, było przeprowadzenie remontu dachu. Szczęśliwie nie było konieczności wymiany całego pokrycia dachowego, a jedynie wskazana była wymiana obróbek blacharskich wokół kominów, balustrad kamiennych, naprawa kominów. Konieczna była również wymiana wszystkich rynien i rur spustowych oraz naprawa instalacji odgromowej.Do niedawna dach posiadał liczne ubytki powodujące przedostawanie się wody opadowej do wnętrza obiektu. Niezwykle ważne ze względów bezpieczeństwa było zamontowanie barierek śniegowych. Kąt nachylenia dachu powodował zagrożenie dla osób przebywających w sąsiedztwie budynku, a zalegający na nim śnieg regularnie doprowadzał do obrywania się ciężkich miedzianych rynien. Po wykonaniu poprawek w obrębie dachu, kominów wykonana została również izolacja ścian i stropów poddasza, co znacząco wpłynie na warunki termiczne w obiekcie.


Natychmiastowego remontu wymagał stropodach tarasu na piętrze w południowo-zachodniej części obiektu. Wykonano warstwę termoizolacyjną, zamontowano nowe pasy nadrynnowe, drenaż, wykonano nawierzchnię z granitu. Zły stan zachowania tarasu powodował przesiąkanie wody na sale wystawowe znajdujące się w parterowej części obiektu, negatywnie wpływając na warunki przechowywania i prezentowania zabytków.

Prace remontowe w ramach realizacji projektu - Hrubieszów, Dworek Du Chateau z XVIII wieku, etap I polegający na naprawie dachu i stropodachu, dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków. Prowadzone były od 23 sierpnia do 15 października 2015 roku przez wykonawcę „LUBREN” Monika Wareski z Lublina. Wartość wykonanych robót wynosiła niemal ćwierć miliona złotych.


Inwestorem i wnioskodawcą był Powiat Hrubieszowski.

Zakończenie I etapu, to jednocześnie początek przygotowań do dalszych działań remontowych wpływających przede wszystkim na poprawę wyglądu zewnętrznego obiektu. Kolejnym etapem będzie szeroko pojęty remont elewacji. Wykonana zostanie konieczna izolacja cokołu i fundamentów, oczyszczona zostanie powierzchnia murów, położony zostanie tynk renowacyjny oraz farba. Trzymamy kciuki, by także i tym razem pomysł remontu Dworu du Chateau, zyskał przychylność Ministerstwa. Jednocześnie uzbrajamy się w cierpliwość. Podejmowanie doraźnych działań poprawiających jedynie tymczasowo i powierzchniowo wygląd budynku, nie ma finansowego ani konserwatorskiego uzasadnienia.

Dalsze prace remontowe zaplanowane są w przyszłym roku.dodał: Muzeum, dnia: 2015-10-26 10:50:04.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi