50 lat minęło... Podsumowanie Jubileuszu Muzeum w HrubieszowieDzień 11 grudnia w kalendarzach hrubieszowskich muzealników od dawna był opatrzony krótką, acz wiele znaczącą notką - „Jubileusz”. Od miesięcy bowiem czyniliśmy intensywne przygotowania do uroczystych obchodów Wytężona praca pochłonęła nasz czas i energię do tego stopnia, że tak naprawdę dopiero w przeddzień półwiecza działalności Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. uroczystości uświadomiliśmy sobie, że ten dzień już lada moment nie tylko się urzeczywistni, lecz też z chwilą zakończenia uroczystości, przejdzie do historii. Zależało nam, by był wyjątkowy...
Po uroczystościach Jubileuszowych.

W piątek 11 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 sala konferencyjna starostwa powiatowego zapełniła się – ku naszej radości i pozytywnemu zdziwieniu – po brzegi. Potrzebna nawet była szybka akcja interwencyjna polegająca na doniesieniu dodatkowych krzeseł. Po ilości wysłanych zaproszeń oraz napływających potwierdzeń przybycia, oczekiwaliśmy sporej ilości gości, ale rzeczywistość przerosła te oczekiwania. Wprowadzenie do uroczystości było próbą cofnięcia się w czasie do lat 60. ubiegłego stulecia, a pomóc w tym miało przytoczenie kilku faktów i ciekawostek, wydarzeń ze świata polityki, muzyki, kinematografii i... motoryzacji.


Słowa powitania skierowaliśmy w pierwszej kolejności do Pana Józefa Kuropatwy – starosty hrubieszowskiego, przedstawicieli Rady Powiatu oraz pracowników starostwa. Powitaliśmy także przedstawicieli władz miasta i gmin oraz duchowieństwa. Byli z nami reprezentanci służb mundurowych z całego powiatu. Wśród miłych nam gości znaleźli się również tak bardzo związani z naszym Muzeum doc. dr Jan Gurba oraz prof. dr hab. Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Z radością powitaliśmy licznie przybyłych prezesów i przedstawicieli towarzystw, stowarzyszeń i fundacji, regionalistów, sympatyków, przyjaciół oraz współpracowników naszego muzeum, w tym również tych, którzy na przestrzeni lat wiele zrobili dla naszej instytucji jako darczyńcy, doradcy, współpracownicy… Nie zabrakło również tak ważnych dla nas dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, bibliotek oraz reprezentantów środowisk twórczych w osobach artystów plastyków. Ze szczególna estymą powitaliśmy muzealników z zaprzyjaźnionych placówek oraz wszystkich byłych i obecnych pracowników hrubieszowskiego Muzeum, na czele z jego wieloletnią dyrektor, Panią Heleną Bojarczuk. Ważną dla wszystkich chwilą była minuta ciszy, która była wyrazem pamięci o tych, którzy odeszli, a których wkład w tworzenie Muzeum, jego rozwój i funkcjonowanie był znaczący. Kilkuosobowa delegacja wyruszyła z wiązanką kwiatów na cmentarz, by złożyć je na grobie Wincentego Piątaka – wieloletniego prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, jednego z inicjatorów utworzenia hrubieszowskiego Muzeum. Było to jednocześnie uczczenie 90. rocznicy jego urodzin.

Po omówieniu wybranych wydarzeń wpisanych w jubileuszowy rok działalności Muzeum, przeszliśmy do niezwykle ważnej i miłej dla nas chwili, bowiem uhonorowaliśmy część naszych gości w sposób szczególny. Medalion – Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie 1965-2015, jest ustanowioną z okazji Jubileuszu Nagrodą Honorową wręczaną w uznaniu za zasługi dla rozwoju i promocji hrubieszowskiego Muzeum w kraju i poza jego granicami. Pięcioosobowa kapituła, z dyrektorem Muzeum na czele, postanowiła uhonorować Medalem oraz towarzyszącym mu pismem następujące osoby i instytucje:

- Zarząd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego,
- Doc. dra Jana Gurbę,
- Helenę Bojarczuk,
- Muzeum Zamojskie w Zamościu,
- Instytut Archeologii UMCS w Lublinie,
- Jana Mołodeckiego – Wójta Gminy Hrubieszów,
- Fundację Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stefana du Chateau w Hrubieszowie,
- prof. dra hab. Andrzeja Kokowskiego,
- Jerzego L. Krzyżewskiego,
- Józefa Kuropatwę – Starostę Hrubieszowskiego.
Przygotowaliśmy również okolicznościowe podziękowania za wieloletnie wsparcie oraz współtworzenie dobrej atmosfery pracy na rzecz kształtowania i promowania kultury materialnej i duchowej Ziemi Hrubieszowskiej. Podziękowaliśmy artystom, regionalistom, zaprzyjaźnionym instytucjom oraz Muzeom.

Później przyjęliśmy wiele ciepłych słów, gratulacji, prezentów...

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości przeszliśmy wraz z naszymi gośćmi do Muzeum, gdzie dokonaliśmy wernisażu wystawy pt.: Pół wieku hrubieszowskiego Muzeum, której scenariusz opracowała dr Justyna Wojtiuk prowadząca Dział historyczny Muzeum.


Z okazji Jubileuszu wydany został numer specjalny Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. W całości poświęcony jest tematyce muzealnej
dodał: Muzeum, dnia: 2015-12-15 11:08:50.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi