INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU „GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU”


Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczęła realizację zadania pn: „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 - 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Współorganizatorami projektu są: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy - Legionistów w 1918 -1920 r.
Kwatera żołnierzy – legionistów wpisana jest do Gminnej oraz Wojewódzkiej Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej. Ponadto – ze względu na lokalizację na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie – objęta jest nadzorem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Głównym celem projektu jest zatrzymanie dalszej degradacji, przywrócenie należytej rangi oraz zapewnienie jak najlepszego stanu obiektu. W wyniku realizacji zadania powstaną nowe mogiły z płyt granitowych, na których ustawione będą granitowe krzyże z imiennymi tabliczkami, a teren wokół mogił zostanie wyłożony kostką brukową. W zakresie tzw. „działań miękkich” promowane będą walory historyczne i tożsamość patriotyczna w oparciu o wyremontowany obiekt, poprzez: wykonanie przez uczniów szkół podstawowych i liceów multimedialnych prezentacji związanych tematycznie z realizowanym projektem, organizację plenerowych zajęć edukacyjnych z historii, a także organizację uroczystości patriotyczno – religijnych i promocję działań projektowych.

Po zakończeniu prac remontowych obiekt będzie pełnił nie tylko funkcję pochówku ale stanie się także miejscem kultywowania postaw patriotycznych. Realizacja „działań miękkich” będzie dużym krokiem w kształtowaniu i utrwalaniu świadomości historycznej młodego pokolenia, budowaniu lokalnego patriotyzmu, a także podniesie poczucie odpowiedzialności za pomniki i znaki historii związane z regionem.

Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 84 473,60 zł (w tym: 52 000 zł – dotacja z budżetu państwa oraz 32 473,60 zł – wkład własny wnioskodawcy).

Nadzór nad przebiegiem realizacji poszczególnych zadań będzie sprawował Zespół Sterujący, w którego skład wchodzą:

1. Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa

2. Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski

3. płk Jakub Garbowski – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

4. ks. Marek Giergiel – Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie

5. Mieczysław Zapała – Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy – Legionistów w 1918 – 1920 r.

6. Jerzy Krzyżewski – Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego

7. Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

8. Edyta Kucharska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie

9. Andrzej Jurczyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie

10. Marzanna Bednarczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

11. Alicja Borkowska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie

12. Dariusz Szadowski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dodał: Muzeum, dnia: 2019-11-08 14:39:59.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi