W setną rocznicę utworzenia pułku.Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wniosek na wydanie katalogu kolekcji muzealiów związanych z 2 Pułkiem Strzelców Konnych w Hrubieszowie, znajdujących się z naszych zbiorach. Publikacja ukaże się pod koniec roku w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.

Nazwa zadania: "Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku". Zadanie realizowane będzie w 2020 roku. Muzeum na realizację zadania w roku 2020 otrzymało dofinansowanie w kwocie 41.000 zł.


Wydanie katalogu pozwoli zaprezentować po raz pierwszy wyjątkową kolekcję, tworzoną niemal od momentu powstania muzeum. W większości są to muzealia dotychczas nie publikowane. W skład kolekcji wchodzą m.in. zdjęcia, dokumenty i militaria.

Publikacja katalogu umożliwi także uczczenie setnej rocznicy powstania 2 Pułku Strzelców Konnych, który odegrał szczególną rolę w walce o niepodległość Polski, oraz zajmuje znaczące miejsce w świadomości społecznej mieszkańców ziemi hrubieszowskiej.

W ramach realizacji zadania, oprócz publikacji katalogu, planowana jest również wystawa, na której zostanie zaprezentowana kolekcja. Otwarcie wystawy przewidziane jest w trakcie spotkania promocyjnego katalogu. Jednym z elementów projektu będzie też lekcja muzealna „Działalność kulturalno-oświatowa w 2 Pułku Strzelców Konnych”. Katalog będzie dystrybuowany nieodpłatnie, a na stronie internetowej muzeum zostanie zamieszczona jego wersja w postaci pdf, do bezpłatnego pobrania.
dodał: Muzeum, dnia: 2020-05-21 15:19:16.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi