RYCINY SCEN RODZAJOWYCH FRANCISZKA KOSTRZEWSKIEGO


Od 6 maja w sali wystaw czasowych Muzeum im. ks. St. Staszica można oglądać ekspozycję "Franciszek Kostrzewski – sceny rodzajowe".


Franciszek Kostrzewski, "Powrócił z poczty"

Ten znakomity XIX-wieczny artysta malarz, ilustrator, rysownik satyryczny, karykaturzysta i pejzażysta przyczynił się do powstania pierwszej na gruncie warszawskim cyganerii artystycznej. Wraz z grupą przyjaciół z warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych prowadził studia plenerowe na terenie całej Polski utrwalając nie tylko krajobrazy i architekturę, ale również typy strojów ludowych, obrzędy i życie codzienne. Tego rodzaju aktywność twórcza przyczyniła się do rozwinięcia tematyki rodzajowej w sztuce polskiej.


Kostrzewski współpracował z większością czasopism i wydawnictw warszawskich zamieszczając na ich łamach reprodukcje swoich prac. Wystawa w hrubieszowskim Muzeum ukazuje właśnie ten aspekt jego twórczości. Można tu zobaczyć ryciny z pogranicza rysunku dokumentalnego, na których artysta zawarł szereg komentarzy stylistycznych odnoszących się do życia w Polsce. Z właściwą sobie bystrością i wnikliwością obserwatorską oraz ironią Kostrzewski komentuje sytuację społeczno – polityczną. Pozwalając sobie na dwuznaczności i niedomówienia bawi żartem, ale jednocześnie wplata pełną szczerej goryczy krytykę obyczajowości wytykając ludziom ich zachowania a władzom błędy w polityce socjalnej i gospodarce.Wystawa będzie trwała do czerwca 2009. Serdecznie zapraszamy.

dodał: Dorota Grzymała, dnia: 2009-05-07 12:31:17.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi